خیریه "کودکان فرشته‌اند" به کمک «خانه انیمیشن» کاری را ساخته‌اند که قهرمان‌ های آن دو کودک مبتلا به سرطانند، آن‌ها بعد از طی کردن فراز و نشیب‌های زیاد در قلعه سحرآمیز به آرزوهایشان می‌رسند.

بچه‌ها در دنیای خیال‌های رنگی و فانتزی‌شان زندگی می‌کنند، آنجا تخیل می‌کنند، قهرمان می‌سازند و پیروز می‌شوند. همین اتفاق هم باعث شده تا اهالی خیریه «کودکان فرشته‌اند» از این موضوع استفاده کنند و از آن نقطه قوتی بسازند برای کمک کردن به روند درمان کودکان مبتلا به سرطان.

آن‌ها این روزها در حال اجرایی کردن طرحی هستند به نام «روکش سرم» که از چهار بخش روکش سرم، کتاب، انیمیشن و اپلیکیشن بازی تشکیل شده است. این طرح قرار است روند درمان را برای بچه‌های سرطانی کمی آسان‌تر کند تا از آن‌ها بچه‌هایی بسازد که قرار است هر کدام قهرمان زندگی خودشان باشند.

انیمیشن "لیدوما" برای کمک به کودکان مبتلا به سرطان

شکل‌گیری ایده روکش سرم از شلنگ‌‌های قهوه‌ای و بدقواره سرم‌های شیمی‌ درمانی شروع شد. سرم‌ هایی که نه فقط ظاهر که عوارض داروهایشان به مرور باعث شد تا بچه‌‌ها رفته‌رفته نسبت به خود سرم‌ ها احساس ناخوشایندی پیدا کنند و حتی به‌ واسطه دیدن آن‌ها حال و روز خوبی نداشته باشند.

انیمیشن‌‌های دوستان خیالی؛ دوستار کودکان مبتلا به سرطان

داروهایی که کودکان مبتلا به سرطان برای شیمی‌ درمانی استفاده می‌کنند باید ضد نور باشد. برای همین در بیشتر اوقات این داروها در سرم‌هایی نگهداری می‌شود که شلنگ‌‌های قهوه‌ای دارند و ظاهرشان چندان به بچه‌ها احساس خوبی نمی‌دهد و باعث می‌شود که حالت تهوع بگیرند؛ حتی اگر این دارو آن قدرها هم حالشان را بد نکند ولی در نهایت منجر به این می‌شود که همیشه ترسی بیشتر از چیزی که وجود دارد نسبت به این دارو داشته باشند. انیمیشن «سفری به لیدوما» نام انیمیشن چند قسمتی است که یکی از بخش‌‌های طرح «روکش سرم» را دربرمی‌گیرد. 

"آرتمیس" و "آرسام" دو کاراکتر اصلی انیمیشن "لیدوما" هستند. آنها وارد قلعه‌ای می‌شوند و به دنبال برآورده کردن آرزوهایشان و بعد از گذر از مراحل سخت و خطرناک، به خواسته‌ خود می‌رسند. 

قرار است در کنار ساخت انیمیشن، اپلیکیشن بازی و کتاب هم برای بچه‌‌هایی که شاید در مناطق دور و نزدیک باشند نیز منتشر شود.

منبع: ویکی نیکی