اپیزود چهاردهم: فاطمه دانشور

تمرکز و آسیب‌شناسی و اصلاح یک چرخۀ معیوب اما حیاتی و توجه به مسئلۀ مغفول ماندۀ کودکانِ بد‌سرپرست اصلی‌ترین و مهم‌ترین فعالیت مهرآفرین است. چرا که هر یک از این کودکان مادران و پدران فردای ایرانند.

ر