اپیزود سوم: سینما و نیکوکاری

شاید اون موقع که بشر داشت ابداعاتی رو انجام میداد، که منجر به خلق تصاویر متحرک شد، اصلا فکرش رو هم نمیکرد، این تصاویر متحرک در آینده به عنوان هنر هفتم در پهنۀ گیتی مطرح بشود. حالا می‌خواهیم دراین اپیزود از سینما حرف بزنیم و سینما را با لنز نیکوکاری ببینیم.