فیلم کوتاه لایو


نویسنده و کارگردان: محمد صالح شاه آبادی

 مجری طرح: موسسه فرهنگی هنری بیان عصر، استودیو نیک سو