فیلم کوتاه

فیلم کوتاه

Nikava Podcast

یکی دیگر از محصولات استودیو نیک‌سو به دلیل هدف‌گیری مخاطبین خاص فیلم کوتاه است که تاکنون چندین اثر تولید و در بسترهای مختلف منتشر شده است.

تمامی آثار تولید شده به موضوع امر خیر و گستر کار نیک در جامعه پرداخته و محوریت اصلی آن ترویج و تشویق مردم به امور خیر و عام المنغعه در هر سطحی از جامعه است. در سیاست‌های جدید استودیو نیک‌سو بر آن شدیم کمی از ساحت فیلم کوتاه فاصله بگیریم و به بازنگری، دیدی وسیع و کامل یا در خطی بهتر به آن بپردازیم.