انیمیشن

انیمیشن

Animation

از دیرباز بشر با تصویر بایکدیگر ارتباط برقرار کرده است. زمانی که هنوز خط اختراع نشده بود، بشر اولیه با کشیدن تصاویر  با دیگری ارتباط برقرار کرد. یکی از عمیق‌ترین و در عین حال ابتدایی‌ترین راه‌های برقراری ارتباط و انتقال پیام نقاشی و البته در پی آن انیمیشن و فیلم است.

انیمیشن پیشرفته‌ شده‌ی نقاشی است، زیرا می‌توان آن را بع تصاویر مرتبط چیده شده پشت هم با سرعتی مشخص برای بیان پیام و موضوعی مشخص تعریف کرد. 

از آن جایی که انیمیشن روشی همه فهم و آسان و البته جذاب است ما بر آن شدیم تا از این تولید تصویری سود برده و در راستای رسیدن به اهداف خود که همان گسترش نیکوکاری در جامعه برای تمام اقشار و سنین است قدم برداریم.

یکی از تولیدات استودیو نیک‌سو ساخت انیمیشن با محوریت نیکوکاری و نوع دوستی است، انیمیشن‌های نیک‌سو در بسیاری از جشنواره‌های داخلی به مراحل نهایی راه پیدا کرده است و به طور اختصاصی در شبکه پویا پخش شده است.