فیلم کوتاه ستاره


نویسنده و کارگردان: محمد صالح شاه آبادی 

مجری طرح: موسسه فرهنگی هنری بیان عصر، استودیو نیک سو