اپیزود اول: زنان و نیکوکاری

این اولین اپیزود از پادکست نیک‌آواست؛ تصمیم گرفتیم به احترام مقام زن، موضوع اپیزود اول «زنان و نیکوکاری» باشد. نیک‌آوا شما را مهمان یک ماجرای پرقصه می‌کند و یک تجربۀ ماجراجویانۀ زنانه، تاریخی و نیکوکارانه را با شما به اشتراک می‌گذارد.