فیلم کوتاه کودکان کارتونینویسنده و کارگردان: امیرمهدی قربانی

 تهیه‌کننده: بنیاد خیریهٔ راهبری آلاء 

مجری طرح: استودیو نیک‌سو